Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken

Terranet grundades 2004 och är sedan 2018 inriktat mot avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon. Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen. Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

BlincVision är tio gånger snabbare än dagens ADAS-system

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och upptäcker objekt tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag. Därtill har BlincVision en AI-baserad förmåga att särskilja mellan olika typer av objekt som rör sig på vägen, så att fordonet kan agera efter vad situationen kräver. Bakom systemet finns VoxelFlow™, en patenterad mjukvara för avancerad tredimensionell bildanalys av rörliga objekt

Läs mer om BlincVision som baseras på VoxelFlow
Terranet_Selfdriving_Future_1198x808

Antalet olyckor i trafiken måste minska

Trafiksäkerhet fortsätter att vara en prioriterad fråga för beslutsfattare och myndigheter världen över. EU har upprättat en nollvision för dödsolyckor i trafiken vid 2050, och både EU och FN har som mål att minska antalet bilolyckor med 50 % till 2030. Säkrare bilar och utveckling av avancerade förarstödssystem, s.k. ADAS-system, är en viktig pusselbit för att öka tryggheten i trafiken.

BlincVision – en del av lösningen

Utmaningen med de ADAS-system som finns på marknaden idag, som bygger på teknologier som radar, lidar, ultraljud och kameror, är att de saknar tillräckligt snabb reaktions- och detektionsförmåga för att kunna garantera säkerheten för gång- och cykeltrafikanter när trafiken är tät och varierad. I en livlig stad kan en millisekund vara skillnaden mellan att en olycka inträffar eller avvärjs. Där befintliga ADAS-teknologier i första hand är utvecklade för att skydda biltrafikanter från att krocka med varandra, kan BlincVision säkra tryggheten för alla andra som rör sig i stadstrafiken. BlincVision reagerar snabbare och med högre precision än något annat ADAS-system idag och har på så sätt stor potential att bli en kompletterande ADAS-lösning som räddar liv i komplicerade urbana trafikmiljöer.

Press

Terranet har anställt Pierre Ekwall som ny CTO & SVP Engineering. Pierre kommer senast från rollen som Vehicle line manager på Einride och har tidigare erfarenhet från teknik- och innovationsutveckling från bland annat Volvo Cars, SAAB Automobile och Semcon. Anställningen...
Idag, den 27 november 2023, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO6 i Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”). Nyttjandeperioden pågår till och med den 11 december 2023. Varje teckningsoption av serie TO6 berättigar innehavaren till teckning av en (1)...
Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) emitterade 182 664 660 teckningsoptioner av serie TO6 i samband med Bolagets företrädesemission under det andra kvartalet 2023. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO6 ska...
Fler pressmeddelanden

Med blixtsnabb 3D-teknologi scannar Terranets system BlincVision en radie av 30 meter framför fordonet med laser och reagerar snabbare än på 10 millisekunder när ett objekt upptäcks på vägen – tio gånger snabbare än dagens ADAS-system.