Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken

Terranet grundades 2004 och är sedan 2018 inriktat mot avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon. Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen. Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

BlincVision är tio gånger snabbare än dagens ADAS-system

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och upptäcker objekt tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag. Därtill har BlincVision en AI-baserad förmåga att särskilja mellan olika typer av objekt som rör sig på vägen, så att fordonet kan agera efter vad situationen kräver. Bakom systemet finns VoxelFlow™, en patenterad mjukvara för avancerad tredimensionell bildanalys av rörliga objekt

Läs mer om BlincVision som baseras på VoxelFlow
Terranet_Selfdriving_Future_1198x808

Antalet olyckor i trafiken måste minska

Trafiksäkerhet fortsätter att vara en prioriterad fråga för beslutsfattare och myndigheter världen över. EU har upprättat en nollvision för dödsolyckor i trafiken vid 2050, och både EU och FN har som mål att minska antalet bilolyckor med 50 % till 2030. Säkrare bilar och utveckling av avancerade förarstödssystem, s.k. ADAS-system, är en viktig pusselbit för att öka tryggheten i trafiken.

BlincVision – en del av lösningen

Utmaningen med de ADAS-system som finns på marknaden idag, som bygger på teknologier som radar, lidar, ultraljud och kameror, är att de saknar tillräckligt snabb reaktions- och detektionsförmåga för att kunna garantera säkerheten för gång- och cykeltrafikanter när trafiken är tät och varierad. I en livlig stad kan en millisekund vara skillnaden mellan att en olycka inträffar eller avvärjs. Där befintliga ADAS-teknologier i första hand är utvecklade för att skydda biltrafikanter från att krocka med varandra, kan BlincVision säkra tryggheten för alla andra som rör sig i stadstrafiken. BlincVision reagerar snabbare och med högre precision än något annat ADAS-system idag och har på så sätt stor potential att bli en kompletterande ADAS-lösning som räddar liv i komplicerade urbana trafikmiljöer.

Press

Terranet gav i november Prevas Development AB uppdraget att bygga den första prototypen av BlincVisions laserscannermodul. Prototypen har nu levererats till Terranet och är ett viktigt steg mot en komplett så kallad ”pre-production prototype” för BlincVision. ”Det här innebär att...
Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5 B. Totalt nyttjades 8 655 357 teckningsoptioner av serie TO5 B, motsvarande cirka 70,2 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO5 B, för teckning av...
Terranet fortsätter att driva kommersialiseringen av produkten BlincVision genom att expandera sitt globala försäljnings- och affärsutvecklingsnätverk med senior advisors inom fordonsindustrin. Syftet med detta strategiska drag är att påskynda processen för att hitta rätt kunder och partners för BlincVision. Det...
Fler pressmeddelanden

Med blixtsnabb 3D-teknologi scannar Terranets system BlincVision en radie av 30 meter framför fordonet med laser och reagerar snabbare än på 10 millisekunder när ett objekt upptäcks på vägen – tio gånger snabbare än dagens ADAS-system.